Sesje indywidualne

Podejście ukierunkowane na Klienta

Sesje indywidualne prowadzę w zależności od potrzeb Klienta, to one definiują sposób pracy, który rekomenduję. Pracuję z dorosłymi jak i z młodzieżą na początku swojej drogi zawodowej, szczególnie w kontekście wyboru kierunku studiów oraz wyboru ścieżki zawodowej. Długość procesu współpracy zależna jest od potrzeb i celu Klienta, dlatego omawiana jest z nim na samym początku wraz z rekomendowanymi narzędziami do wykorzystania, aby mógł podjąć świadomą decyzję czy jest gotowy na proces.

Ten, kto zna (innych) ludzi, posiada (tylko) wiedzę. Ten, kto zna siebie samego, jest (człowiekiem) oświeconym.
Laozi

Główne kierunki sesji/procesów:

Wsparcie w zależności od potrzeb

DOROŚLI:

Zbudowanie świadomości mocnych stron i potencjału zawodowego. Najczęściej jest to cykl 3 sesji rozwojowych ukierunkowanych na poznanie i nazwanie swojego potencjału, talentów oraz swojego miejsca motywacji, źródła energii życiowej. Ich celem jest wejście na drogę spełnienia, szczęścia zawodowego lub/i życiowego.

Współpraca oparta jest o diagnozę sytuacji i potrzeb klienta, pracę mentoringowo-coachingową z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych oraz pracy z szeroko rozumianym polem i energią.
Sesje mają na celu poznanie prawdziwej/go siebie, zbudowanie adekwatnej samooceny, często z uwolnieniem od blokujących opinii i przekonań na swój temat. Autorski program, w którym wykorzystuję umiejętności i doświadczenie w pracy z człowiekiem, widząc go i rozumiejąc poprzez nazwanie jego osobowości zawodowej, predyspozycji, stylu myślenia i czy centr energii życiowej.

MŁODZIEŻ:

W pracy z młodzieżą ukierunkowujemy się na poznanie motywatorów wewnętrznych, dających energię w życiu i pracy oraz na poznanie stylu myślenia i sposobów działania, tak aby były one wykorzystywane w codziennej pracy zawodowej.
Nazwanie swoich predyspozycji i określenie swoich oczekiwań życiowych pozwala wybrać adekwatny kierunek studiów czy specjalizację zawodową, tak aby w przyszłości być szczęśliwym człowiekiem.

WSPARCIE REKRUTACYJNE:

Od diagnozy kierunku zawodowego, dającego podstawy do adekwatnej samooceny i spełnienia się, do przygotowania CV oraz wsparcia jak zarządzać sobą w czasie rozmów rekrutacyjnych, tak aby odnaleźć swoje miejsce i być zatrudnionym. W czasie sesji podążam za potencjałem klienta dzieląc się jednocześnie wieloletnim doświadczeniem w obszarze rekrutacji indywidualnych i masowych oraz zatrudnieniem ponad 3000 osób.

MENTORING ZARZĄDCZY:

Sesje rozwojowe, wspierające bycie efektywnym menedżerem.

JAK ZARZĄDZAĆ SOBĄ:

Sesje pracownicze i menedżerskie w oparciu o wyniki analiz psychometrycznych i kwestionariuszy rozwojowych, między innymi:

 • Talenty wg. Instytutu Gallupa, Clifton StrengthsTM
 • Style Myślenia i Działania FRIS®
 • Motywatory Życiowe wg. Reiss Motivation Profile®
 • Osobowość zawodowa na podstawie TalentQ, MasterPersonalAnalisys lub 15FQ+
 • Badanie Kontekstowe MindSonar w odniesieniu do poszczególnych aspektów życia zawodowego i prywatnego
 • Odporność psychiczna, z godnie z wynikami MTQ48

Jak wygląda współpraca?:

Poniżej znajdziesz opis na przykładzie sesji w oparciu o Style Myślenia i Działania FRIS® (wówczas, gdy to narzędzie zostaje wybrane, jako pasujące do kontekstu, potrzeby Klienta):

 • Krótkie spotkanie lub rozmowa telefoniczna celem omówienia obecnej sytuacji biznesowej oraz potrzeb Klienta
 • Wypełnienie kwestionariusza FRIS® on-line przez Klienta – ok. 40 min – 77 pytań
 • Sesja rozwojowo-coachingowa w oparciu o wyniki kwestionariusza i w kontekście ustalonych celów i potrzeb – ok 2,5-3h.

Wynikiem sesji jest uzyskanie świadomości, wypracowanie konkretnych narzędzi oraz wyznaczenie kluczowych kierunków do rozwoju przez Klienta m.in. w oparciu o:

 • znajomość i zrozumienie nasilenia swojego stylu wraz z odkryciem źródła energii życiowej
 • zrozumienie swojego sposobu reagowania w korelacji do sytuacji przedstawianych przez Klienta
 • zrozumienie jak style partnerów biznesowych/życiowych (w zależności od kontekstu celu) wpływają na kreowanie, planowanie, budowanie relacji i działanie
 • uświadomienie sobie swoich najmocniejszych przestrzeni w procesie FRIS®
 • określenie skąd poszczególne osoby czerpią energię do działania i jak się motywować?
 • zrozumienie jak moje nawyki wynikające ze stylu myślenia mogą negatywnie wpływać na moją efektywność i relacje
 • doświadczenie korzyści wynikających z różnorodności w zespole/życiu
 • zrozumienie zasad dla dobrej współpracy i komunikacji dostosowanej do poszczególnych stylów
 • poznanie sztuki zarządzania sobą
 • poznanie idei, z jakiego powodu nie można być najlepszym we wszystkim: m.in. jak to wpływa wzajemnie członków zespołu/rodziny, kiedy, kto i w czym może być dla mnie mistrzem?
 • zbudowanie płaszczyzny do zarządzania sobą w oparciu o predyspozycje i mocne strony również w kontekście w zespole/rodzinie

OPRACOWANIE PLANU ROZWOJU

Przygotowanie planu rozwoju, nadanie kierunku pracy własnej zgodnie z modelem KANO, w oparciu o raport indywidualny oraz wnioski z sesji. Wyjaśnienie zasad indywidualnej pracy domowej

Doświadczenie

Od ponad 15 lat prowadzę sesje dla Klientów indywidualnych oraz pracowników i managerów organizacji polskich i międzynarodowych, a także dla kadry kierowniczej administracji publicznej do rangi prezesów oraz ministrów włącznie. Jako mentor/coach na stałe współpracuję z Fundacją Liderek Biznesu EY, wspierającą kobiety na rynku pracy.

sesje grupowekontakt